EEUWIGE ZIEL, NIEUW HART

In 2019 werd Revive eigenaar van de Marie Thumas site, de oude fabriek met blauwe gevel langs de Leuvense vaart. De
voorbije jaren werd er hard gewerkt en nu ligt er een masterplan op tafel om deze iconische plek nieuw leven in te blazen.
Revive heeft voor Marie thumas een visie ontwikkelt op basis van 6 pijlers.

We bouwen met RESPECT voor het materiële
en immateriële erfgoed. We focussen we op een OPEN ONTWERP die toegankelijkheid en de zachte weggebruiker voorop
stelt, en waar VERBINDING tussen gebruikers, bezoekers en omgeving centraal staat. Dit doen we door een LEVENDIG
ecosysteem te ontwikkelen van bedrijvigheid, woningen, horeca, winkels en ontspanning. Samen met een ervaren
netwerk van EXPERTEN zorgen we voor een KLIMAATNEUTRAAL project met oog voor mens en natuur.

Klik op één van onderstaande thema’s voor verdere info.

Respect

Levendig

Expertise

Verbinden

Open ontwerp

Klimaatneutraal

INTENSIEF PROCES

Het nieuwe masterplan is het resultaat van een
jarenlang en heel gedetailleerd proces. Uitgebreide
ontwerpstudies, milieu- en mobiliteitsonderzoeken,
veelvuldig overleg met de stad en alle betrokken
partijen, tot proefboringen, historisch onderzoek en
veel meer.

Buiten de muren is waar
mijn hoofd meestal zit

Kantoren
te koop
en
te huur