Erfgoed herbestemd met respect

Revive ontwikkelt met respect voor het verleden
nieuwe leefbuurten op oude fabriekssites. Zo ook bij
Marie Thumas, waar de bestaande gebouwen niet
worden afgebroken, maar herbestemd.
De herkenbare industriële architectuur van Marie
THumas wordt behouden en vormt de basis van het
nieuwe masterplan. De gevels van het erfgoed blijven
gevrijwaard van terrassen en de grote fabrieksvloeren
worden niet verkaveld tot woningen.

Een rijke geschiedenis

Hoewel het vandaag zo lijkt is de fabriekssite echter niet in één
keer gebouwd. Het langwerpig gebouw van Marie Thumas heeft
vandaag de allures van een groot pakhuis maar kende, net zoals
de hele vaartomgeving, de voorbije 100 jaar heel wat ingrijpende
transformaties als gevolg van wijzigende industriële activiteit,
productieprocessen of energiebronnen. De oprichting van
nieuwe volumes sluit aan bij deze historische groei en

transformaties.

Uitvoerige historische studies met alle bouwfases sinds 1872 werden
gedocumenteerd. Op basis van die studie werd een erfgoedwaardering
opgemaakt. Het ontwerp werd aan deze studie afgetoetst in overleg met de
erfgoeddiensten en het Agentschap Natuur en Bos. Dankzij dit project
wordt de cultuurhistorische betekenis van Marie Thumas hersteld en wordt
het van oorsprong gesloten gebouw nu verbonden met de buurt.
De herkenbare industriële architectuur zal behouden blijven en ook in het
nieuwe project beeldbepalend blijven, zowel aan de buiten- als de
binnenkant.

Ode aan het industriële verleden

Aanvullend aan de historische studies werden vele
gesprekken gevoerd met oud-werknemers, gebruikers,
historici en de erfgoedgemeenschap om zo het rijke
ondernemersverleden in kaart te brengen. Zowel het
materiële als het immateriële erfgoed worden in het
nieuwe ontwerp op een herkenbare manier
doorgetrokken.

Buiten de muren is waar
mijn hoofd meestal zit

Kantoren
te koop
en
te huur