Erfgoed herbestemd met respect

Revive ontwikkelt met respect voor het verleden nieuwe leefbuurten op oude fabriekssites. Zo ook bij Marie Thumas, waar de bestaande gebouwen niet zomaar werden afgebroken, maar herbestemd.

Een rijke geschiedenis

De site van Marie Thumas kent een lange en boeiende geschiedenis. De langwerpige gebouwen, die vandaag de allure van een groot pakhuis hebben, werden de afgelopen 100 jaar meermaals getransformeerd door wijzigende industriële activiteiten, productieprocessen en energiebronnen.

Uitvoerige studies brachten alle bouwfases sinds 1872 in kaart. Op basis van die studies werd een erfgoedwaardering opgemaakt en het ontwerp van de nieuwe woonbuurt in samenspraak met de erfgoeddiensten en het Agentschap Natuur en Bos gefinaliseerd.

De herkenbare industriële architectuur van Marie Thumas wordt behouden en vormt de basis van de nieuwe woonbuurt. De gevels van het erfgoed blijven gevrijwaard van terrassen en de grote fabrieksvloeren worden niet verkaveld tot ééngezinswoningen.

De nieuwe gebouwen zijn ontworpen met respect voor de erfgoedwaarde van Marie Thumas. De vormgeving zoekt geen tegenstelling of confrontatie, maar integreert zich harmonieus in de omgeving met materialen die verwijzen naar de rijke geschiedenis.

 

Ode aan het industriële verleden

Een open & toegankelijke site

 

De site van Marie Thumas wordt maximaal aangepast om integraal toegankelijk te worden voor gebruikers, bewoners en de hele buurt. Extra ingrepen verhogen de veiligheid van de site.

Buiten de muren is waar
mijn hoofd meestal zit

Kantoren
te koop
en
te huur