Van gesloten fabriek naar open plek

Marie Thumas wordt meer dan een nieuwbouwproject. Het is de transformatie van een gesloten fabriek naar een bruisende, open plek waar wonen, werken, ontmoeten en recreëren samenkomen.

Wat vroeger een gesloten fabriek was zal
omgetoverd worden tot een meer publiek
toegankelijke plek. Met focus op de zachte
weggebruiker, stedelijke foyers, toegankelijke
groendaken en ondergronds parkeren garandeert
het nieuwe Marie Thumas een hoge kwaliteit voor
iedereen die er werkt, woont of op bezoek komt.
Het ontwerp van Marie Thumas kwam zorgvuldig
tot stand op basis van de historische kennis,
visuele waarneming en onderzoek met betrekking
tot de bestaande toestand van de oude
conservenfabriek van Marie Thumas.

De voornaamste uitdaging van het ontwerp zit hem in het terug
leesbaar en toegankelijk maken van het fabriekspand.
Bardageplaten ontsieren de waardevolle gevel, donkere
brandgangen ontsluiten de verschillende ruimtes, ad hoc
ingrepen maken de kwaliteiten van het gebouw zo goed als
onleesbaar. Door het gebouw te voorzien van vides, op
bepaalde plaatsen te doorbreken en hieraan verticale
stijgpunten te koppelen, ontstaat een architecturale dynamiek.

  DYNAMISCH &
  TOEGANGKELIJK

  GEÏNTEGREERD
  ONTWERP

  Wonen wordt in nieuwe bouwvolumes ondergebracht. Zo
  blijven de gevels van het erfgoed gevrijwaard van terrassen
  en wordt vermeden dat de grote fabrieksvloeren verkavelen
  tot ééngezinswoningen. De nieuwe gebouwen die deel
  uitmaken van het project zijn een empathische verderzetting
  van de erfgoedwaarde van Marie Thumas. De vormgeving
  zoekt noch de tegenstelling noch de confrontatie maar trekt
  zich op in materialen verwijzend naar de rijke geschiedenis.

  Wij vonden het ruimtelijk veel sterker om het toegelaten
  bouwvolume compacter te bouwen op de hoek van het
  perceel. We zullen dus niet, zoals bij de Vander Elst site, op de
  rooilijn bouwen of tot tegen het fabrieksgebouw. De
  vijfhoekige basisvorm van het gebouw is afgestemd op het
  behoud van zichtlijnen en doorzichten naar de steilrand en de
  Vaart. De hoogte van de plint van het gebouw refereert aan
  de kroonlijst van het bestaande Marie Thumas-gebouw. Door
  het gebouw te verjongen naar boven toe neemt de afstand
  tot het fabrieksgebouw en de woningen van de
  Panoramalaan toe in de hoogte.

  COMPACT NIEUW
  HOEKGEBOUW

  Buiten de muren is waar
  mijn hoofd meestal zit

  Kantoren
  te koop
  en
  te huur