Van gesloten fabriek naar bruisende, open plek

Marie Thumas wordt meer dan een nieuwbouwproject. Het is de transformatie van een gesloten fabriek naar een bruisende, open plek waar wonen, werken, ontmoeten en recreëren samenkomen.

Focus op zachte mobiliteit

De nadruk ligt op de zachte weggebruiker met:

Stedelijke foyers die een uitnodigende ontmoetingsplek creëren
Toegankelijke groendaken die een groene oase bieden
Ondergrondse parkeergelegenheid die de site autovrij maakt

Het ontwerp is gebaseerd op:

 • Historische kennis
 • Visuele waarneming
 • Onderzoek naar de bestaande toestand van de oude conservenfabriek

Ontwerp met respect voor het erfgoed

Toegankelijk maken

De waardevolle gevel van het fabriekspand was verborgen achter bardageplaten. Donkere gangen en ad hoc ingrepen maakten het gebouw onleesbaar.

Het nieuwe ontwerp:

 • Verwijdert de bardageplaten
 • Creëert vides
 • Doorbreekt het gebouw op bepaalde plaatsen
 • Voegt verticale stijgpunten toe

Dit zorgt voor een heldere en leesbare structuur, een dynamische architectuur en een verbinding tussen alle functies.

De keuze om de residentiële functie in nieuwe volumes onder te brengen:

 • Beschermt het erfgoed
 • Behoudt het open karakter van de fabrieksvloeren
 • Maakt het erfgoed publiek toegankelijk

De nieuwe volumes zorgen voor sociale controle op de hoek van de Lefèvrelaan en Kolonel Begaultlaan en nemen de rol van de vroegere conciërgewoning in. Verder houden ze het fabrieksterrein open en publiek toegankelijk.

Nieuwe volumes voor een optimale integratie

Hoekgebouw: een unieke vorm met doordachte functie

De vorm en bouwhoogte van het hoekgebouw zijn gewijzigd om:

 • Ruimtelijk sterker te zijn
 • Zichtlijnen en doorzichten naar de steilrand en de Vaart te behouden
 • De afstand tot het fabrieksgebouw en de woningen van de Panoramalaan te vergroten

Buiten de muren is waar
mijn hoofd meestal zit

Kantoren
te koop
en
te huur