EEN KLIMAATNEUTRAAL PROJECT

Revive kiest bij elke herbestemming resoluut voor
duurzame en ecologische ingrepen. Ook op Marie
Thumas staan hernieuwbare energie,
biodoversiteit, ontharding en waterrecuperatie bovenaan de agenda.

Leuven werd eerder al uitgeroepen tot één van de meest innovatieve steden van Europa, en daar zal een bedrijvensite als Marie Thumas ook aan bijdragen. We willen met deze site, zowel op vlak van invulling, beleving, vorm, als duurzaamheid een voorbeeld stellen. Ambities die we van bij het begin met dit
duurzaam energieconcept onmiddellijk concreet willen maken. De combinatie van geavanceerde technologie, onze unieke locatie langs de Vaart en de ambitie naar een klimaatneutrale toekomst zorgt hier voor een uitzonderlijk project

DUURZAAM
WATERGEBRUIK

De Marie Thumas site is vandaag 100% verhard
waarbij al het regenwater afvloeit naar de riolering. In
de nieuwe ontwikkeling wordt al het regenwater
opgevangen en gebufferd op de site. Dankzij
waterdoorlatende bestrating en groendaken wordt maximaal water ter plaatse gehouden. De daken worden omgetoverd tot
groendaken, waarbij het dakgrasland als aanvullende
biotoop voor de beboste steilrand zal fungeren maar
ook duizenden liters water zal absorberen. Het
gerecupereerde water zal ter beschikking gesteld
worden van de maakateliers en voor het spoelen van de toiletten.

De achterliggende steilrand fungeert al meer dan 50 jaar
als groene buffer en vormt een grote meerwaarde, zowel
voor de woningen rondom als voor de toekomstige
gebruikers van de site. Om die groene buffer te versterken
worden groendaken voorzien die verschillen in functie
van de hoogte ten opzichte van het maaiveld en of ze al
dan niet toegankelijk zijn. Ook voor zwaluwen en
vleermuizen wordt onderdak voorzien. Zo draagt de site
niet enkel visueel bij tot de omgeving maar versterkt ze

ook de biotoop voor fauna en flora.

AANDACHT VOOR
FAUNA & FLORA

Buiten de muren is waar
mijn hoofd meestal zit

Kantoren
te koop
en
te huur